We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Vijaya Bharathi

Romance Inspirational Others


4  

Vijaya Bharathi

Romance Inspirational Others


ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ

1 min 352 1 min 352

.      


ನಿಶೆಯಂತರಾಳದಲಿ ದಿಶೆಗೆಟ್ಟು ಕುಳಿತಾಗ

ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆ ಪಿಡಿದು ನೀ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ

ಅದರದರ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಾಂತಿಯನು ನೋಡದೆ

ನಿನ್ನತ್ತ ತಿರುಗದೆ ನಾ ಬಲು ದೂರ ಓಡಿದೆ

ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರವನು ಸರಿಸಲು ಮುಂಬಂದ

ನಿನ್ನಮೃತಹಸ್ತವ ದೂಡಿ ನಾ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದೆ

ದಯಾಳು ನೀ ನನ್ನ ಬಿಡದೆ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬಂದೆ

ಮಂಕು ಬಡಿದ ನನ್ನ ಮತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾಂಜನವ ಹಾಕಿದೆ.

ನಾ ಬೇಡದಿದ್ದರೂ ನೀ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಕುಳಿತೆ

ಜ್ಞಾನ ದೀಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿ ನನ್ನನುದ್ಧರಿಪ ಪಣ ತೊಟ್ಟೆ

ಆದರೆ ನಾನೋ ? ನಿನ್ನಿರುವಿಕೆಯನೇ ಮರೆತು

ವಿಷಯಸುಖಗಳನರಸುತ ಬಲು ನೊಂದೆ.

ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲಿ ಸಿಲುಕಿ ತೊಳಲಿದೆ

ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬಂಧಿಯಾದೆ.

ನಶ್ವರದ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಭ್ರಮಿತಳಾದೆ.

ಕಡೆಗೂ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನಿರುವಿಕೆಯೆ ನೀನೇ ನೆನಪಿಸಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಕಡೆ ನಾ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ

ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಹೊಂಬೆಳಕು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಡಿ

ಅದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ನಾ ಹರ್ಷಗೊಂಡೆ!Rate this content
Log in

More kannada poem from Vijaya Bharathi

Similar kannada poem from Romance