ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಗೆಳೆಯ ಇನಿಯ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾದಾಗ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರೇಮಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಮಕಾರ ಮುರಾರಿಯ ಮೀರಾ ನಾ ಹಾಡಿದ ಮೊದಲ ಗಾನ ವದನ ಮಧುರ ನೋವ ಪ್ರೇಮ ಸಂಪದ ಕಾಡುವ ಗೆಳತಿ ಭಾವದುಯ್ಯಾಲೆ ರಾಸಲೀಲೆ ಕಾವ್ಯದ ಕನ್ಯೆ

Kannada Romance Poems