Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Rashmi R Kotian

Romance


4.3  

Rashmi R Kotian

Romance


ಏಕಮುಖ ಪ್ರೇಮಿ

ಏಕಮುಖ ಪ್ರೇಮಿ

1 min 73 1 min 73

"ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದವನ ನೀ ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ?

ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾತು ಖಾರ,

ಅವಳೆಂದಿದ್ದಳು ,

"ಕೇಳು ಗೆಳತಿ,

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಮಕಾರ.

ಕಂದಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸದಿರೆ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಲಾರೆ

ಎಂದು ತಾಯಿ ಮಾಡುವಳೋ ಉದ್ಗಾರ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ.

ಮತ್ತವಳೆಂದಿದ್ದಳು,

"ಅಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಂತರ,

ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಸದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಳು

ಮುರಾರಿಯ ಮೀರಾ.

ಅವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೆರೆದಿಲ್ಲ

ನನ್ನೀ ಹೃದಯ ದ್ವಾರ

ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾರ.

ಕೇಳು ಗೆಳತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ,

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಮಕಾರ."Rate this content
Log in

More kannada poem from Rashmi R Kotian

Similar kannada poem from Romance