Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mr.Siddheswar Behera

Children

2.6  

Mr.Siddheswar Behera

Children

ସତ ପଥେ

ସତ ପଥେ

1 min
45


ସତ କହିବାକୁ ସାହାସ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ 

ସଦା କୁହେ ସତ କଥା । 

ସତ ଶୁଣିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ 

ମନୁ ଟାଳିଦେଇ ବ୍ୟଥା।। 


ସତ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ ହେ 

ଲେଖୁଥାଏ ସତ କଥା । 

ସତ ପଢିବାକୁ ମନେ ଦିଅ ଶକ୍ତି 

ସ୍ଥିର ରହୁ ସଦା ମଥା।। 


ସତ ଦେଖିବାକୁ ଖୋଲା ରଖ ଆଖି 

ଦେଖୁଥାଏ ସତ ଘଟଣା। 

ସତ ପଥେ ସଦା ଚଲାଉଥାଅ ହେ

ନ ହୁଏ କେବେ ବାଟବଣା ।।Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Children