Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Mishra Manasi

Children

5.0  

Mishra Manasi

Children

ମାଟି ଦୀପ

ମାଟି ଦୀପ

1 min
455ଦୀପଟିଏ ମୁଁ ଦୀପଟିଏ

ହାତ ଗଢ଼ା ମାଟି ଦୀପଟିଏ

ମୁଠାଏ ଚିକ୍କଣ ଚକଟା ମାଟି ରୁ

 କୁମ୍ଭକାର ମୋତେ ଗଢିଦିଏ 

ଦୀପଟିଏ ମୁ–------------  ।1।

ସୁଠାମ ଭଙ୍ଗୁର ତନୁ ମୋର

କଳା ଚାତୁରୀ ରେ ଭରପୁର

ପଡିଗଲେ ଥରେ ହାତରୁ ଅଯତ୍ନେ

ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ

ଦୀପଟିଏ ମୁଁ----------------।2।

ନିତି ନିତି ପ୍ରଭୁ ପାଦତଳେ 

ଆନନ୍ଦରେ ମୁଇଁଜଳୁଥାଏ

ଭକତ ପ୍ରଣତି ଛଳରେ ଦର୍ଶନ

ଲଭୁ ଥାଇ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟଫଳେ

ଦୀପଟିଏ ମୁଁ-–-------  ---- 3।


ଅତିହୀନ ନିକ ଚିଜ ଟିଏ

ଆଲୋକ ର କ୍ଷୀଣ ଶିଖା ଟିଏ

ଅନ୍ଧାର ବିନାଶି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ପ୍ରକାଶି

ନିଜ ସାଧ୍ୟମତେ ବାଣ୍ଟୁଥାଏ

ଦୀପଟିଏ ମୁଁ----------- ।4

।ମୋ ଜୀଵନ ପ୍ରଭୁ ବର ଦାନ

ମହତ ସାଧନେ ମୋ ଜୀବନ

ଜଗତୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇ ନିରନ୍ତେ

ମୋ ଧରମ ମୁଉଁ ପାଳୁଥାଏ

ଦୀପଟିଏ ମୁଁ ଦୀପଟିଏ

ହାତଗଢା ମାଟି ଦୀପଟିଏ ।5।

Rate this content
Log in