Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Sachidananda Kar

Children


5  

Sachidananda Kar

Children


ଆସନ୍ତାକି ଆଉ ଥରେ

ଆସନ୍ତାକି ଆଉ ଥରେ

1 min 393 1 min 393


             ଭୋକ ହେଲେ ମାଆ 

                    ବାଢି ଦେଉଥିଲେ ଭାତ

             ବସି ଯାଉଥିଲି 

                   ଧୋଇ ଦେଇ ମୁହଁ, ହାତ

             ପାଶେ ବସି ସିଏ 

                 ଦେଉଥିଲେ ମୋତେ ଖୋଇ

             ଖାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ 

                   କୋଳେ ପଡୁଥିଲି ଶୋଇ

             ଭାବେ ଆଜି ଏତେ ପରେ

             ସେଇ ଦିନ ସବୁ 

                     ଆସନ୍ତାକି ଆଉ ଥରେ ।।


             ନୂଆ ଜାମା ପାଇଁ 

                     ଯାଉଥିଲି କେତେ ରୁଷି

             ବାପା ଆଣୁଥିଲେ 

                      ଦେଖି ହେଉଥିଲି ଖୁସି

             ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇ 

                      ଦେଉଥିଲେ ହାତ ଧରି

             ପଢୁଥିଲି ବସି 

                        ସୁନାପିଲାଟିଏ ପରି

             ଭାବେ ଆଜି ଏତେ ପରେ

             ସେଇ ଦିନ ସବୁ 

                      ଆସନ୍ତା କି ଆଉ ଥରେ ।।


             ଯାଉଥିଲି ଯାତ

                     ଜେଜେଙ୍କ କାଖରେ ବସି

             ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି 

                        ବୁଲୁଥିଲି ହସି ହସି

             ମୋ ପାଇଁ ଖେଳନା 

                      ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ଆଣି

             ଖୁସି କରୁଥିଲେ 

                      ସବୁବେଳେ ମନ ଜାଣି

             ଭାବେ ଆଜି ଏତେ ପରେ

             ସେଇ ଦିନ ସବୁ 

                       ଆସନ୍ତାକି ଆଉ ଥରେ ।।


             ସଂଜରେ ଜେଜେମା' 

                       ଆଣି ଆସୁଥିଲେ ସପ

             କୋଳରେ ବସେଇ

                       କହୁଥିଲେ ନାନା ଗପ

             ଶୁଣୁଥିଲି ପୁଣି 

                         ହୁଉଁ ମାରୁଥିଲି ରହି

             ଟିକିଏ ଅଟକି 

                       ଦେଉଥିଲେ ସିଏ କହି

             ଭାବେ ଆଜି ଏତେ ପରେ

             ସେଇ ଦିନ ସବୁ 

                      ଆସନ୍ତା କି ଆଉ ଥରେ ।।


             ସାଙ୍ଗ ସାଥି ମେଳେ 

                       ଖେଳୁଥିଲି ଧୂଳି ଖେଳ

             ମଜା ଲାଗୁଥିଲା 

                       ଭାଇଭଉଣୀର ମେଳ

             କେତେ ହସ ଖୁସି 

                      ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ବୁଣି

             ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି 

                       ମିଶୁଥିଲୁ ଆମେ ପୁଣି

             ଭାବେ ଆଜି ଏତେ ପରେ

             ସେଇ ଦିନ ସବୁ 

                      ଆସନ୍ତାକି ଆଉ ଥରେ

             ହେଲେ ଆସେ ନାହିଁ 

                      ଭାବନାରେ ଦିନ ସରେ ।।


Rate this content
Log in

More oriya poem from Sachidananda Kar

Similar oriya poem from Children