Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children


5.0  

ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ

Others Children


ଶୀତ ର ଆଗମନ

ଶୀତ ର ଆଗମନ

1 min 748 1 min 748

ଶୀତ ଲୋ ତୁ ଆସୁ 

ଅଳସୀ କନ୍ଯା ର

ଗୁଣ୍ଠୁଣି ଚାଲିରେ ,

ସଧବା ବୋହୂର

ପ୍ରାତ ସ୍ନାନରେ ।।୧।


ଶୀତ ଲୋ ତୁ ଆସୁ 

ମଗୁଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର

ମାଣବସା ଘରେ ,

ମା' ର ଝୋଟି ଚିତା ଆଉ

ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ।।୨।


ଶୀତ ଲୋ ତୁ ଆସୁ

ଖୋଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତଳେ 

ଗଡୁଥିବା ବିବୁକ୍ଷୁ ଦେହରେ,

ଅଶି ବରଷ ବୁଢା ର ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶ 

ଆଉ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରାରେ ।।୩।


ଶୀତ ଲୋ ତୁ ଆସୁ

ମୁହଁ ପୋତି ଛିଡାଥିବା 

ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତରେ ,

ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ 

ସୋରିଷ ବିଲରେ ।। ୪।


ଶୀତ ଲୋ ତୁ ଆସୁ

ଚାଷୀ ଭାଇ ଗଳାର 

ସୁରେଲି ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ,

ସଂଜ ଓ ସକାଳ ର ଗରମ ଚା ର 

ଗରମ ପ୍ୟାଲିରେ ।।୫।


ଶୀତ ଲୋ ତୁ ବାହୁଡିଯାଉ

କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ

ବସଂତ ର ଉପହାର ଦେଇ,

ଫଗୁ ଅଭିର ର ସୁନେଲି 

ରଂଗ ମାଖି ଦେଇ ...।।୬।


Rate this content
Log in