Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Brundabana Pradhan

Tragedy

2  

Brundabana Pradhan

Tragedy

ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ

ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ

1 min
122


କେମିତି ରହିବି 

କେମିତି କହିବି 

କଣ କରିବି 

କଣ ନାଇଁ 

ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ

ସ୍ବରଭଙ୍ଗ ବେପଥୁ 

କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି 

ହୋଇ ଯାଉଥାଏ 

ସେ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ ପାଇଁ ।

ସେଇ ଅଚି଼ହ୍ନା 

ଲାଗେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା 

ହୋଇ ଯାଏ କେତେ ନିଜର 

ଥରୁଟିଏ ନ ଦେଖିଲେ

ମନ ହୋଇଯାଏ ଅଥିର 

ବିଗଳିତ ହେଉଥାଏ 

ସେଇ ମଣିଷ ପାଇଁ 

ପାଖେ ନ ଥିଲେ 

ଖୋଜୁଥାଏଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ।


Rate this content
Log in