@apxq8s80

jyotsna mayee panda
Literary Captain
129
Posts
4
Followers
12
Following

କିଛି ଋଷି ହଜି ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର କୁ ନେଇ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ର ନିଚ୍ଛକ ଛବି ଟେ ନିଜ କଲମ ମୁନରେ ଆଙ୍କିବା ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର.. ନୁହେଁ ମୁଁ କବୀ କି ନୁହଁ ମୁଁ ଲେଖିକା.. ଖୋଲା ମନ ମୋର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାଠିକା... 🙏🙏

Share with friends
Earned badges
See all
Tragedy

ନିଶ୍ଚଳ

Submitted on 29 Apr, 2021 at 05:11 AM


Feed

Library

Write

Notification

Profile