Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Bishwanath Sethi

Tragedy


5  

Bishwanath Sethi

Tragedy


ପାଗଳ ମଧୁପ ର ଦୁଃଖ

ପାଗଳ ମଧୁପ ର ଦୁଃଖ

1 min 393 1 min 393

ସହର ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁୁୁଥାଏ

ପାଗଳ ଯୁବକ ଟିିିଏ,

'ମଧୁପ ପାଗଳ' ନାମେ ଜଣାଶୁଣା

ଦୋକାନ ପିିଣ୍ଢାରେ ଶୋଏ ।


ନାଆଁ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିିଲେ ତାକୁୁ

ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଦିଏ,

ମୋ ନାଁ ମୁୁହି ଜାଣିନିି ବୋଲି ସେ

ମୁହଁ ମୋଡି ଚାଲିିିଯାଏ ।


ପାଠ ଷାଠ ସିଏ ପଢିଛିି ବହୁତ

ଜମାରୁ ମୂୂରୁୁୁଖ ନୁହେଁ,

ପଚାରିଲେ କ'ଣ ମୁୁରକି ହସେ ସେ

ଏଣୁ ତେଣୁ ଖାଲି କହେ ।


ଏକଦା ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା

ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଟେ ଥିଲା,

କୁସଙ୍ଗରେ ପଡିି ବାଟ ବଣା ହେଲା

ମତି ଭ୍ରମ ତା'ର ହେଲା ।


ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିିଶାରେ ବୁୁଡିଲା

ନିଜକୁ ନିିଜେ ନ ଚିହ୍ନିଲା,

ମଦ ପିଇ ସିିଏ ଅବାଟକୁ ଗଲା

ଘର ଦ୍ୱାର ଭୁଲି ଗଲା ।


ବାପା ମାଆଁ ତାକୁ ଆକଟ କଲେ ବି

ଜମା ସୁୁୁଧୁରିିିଲା ନାହିିଁଁ,

ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷେ ଘରୁ ତଡିଦେଲେ

ତେଜ୍ୟ ପୁୁତ୍ର ତାକୁ କହି ।


ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପାଗଳ ହେଇ କି

ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁୁୁଅଛି,

ଜମା କିଛି ମନେ ପଡୁ ନାହିଁ ତା'ର

ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିି ହରାଇଛିି ।


କିଏ ଦେଲେ ଖାଏ ନ ହେଲେ ଉପାସେ

କଟିଯାଏ ତା'ର ଦିିନ,

ଦୋକାନ ପିିଣ୍ଢାରେ ତା' ଜୀବନ ବିିିତେ

ଭାଗ୍ୟ ତା'ର କେଡ଼େ ହିିନ ।


ଯେ ଥିଲା ଦିନେ ଡଉଳ ଡାଉଳ

କେତେ ଖୁସିିିରେ ସେ ଥିଲା,

କି ମାୟା ମମତା ମଦେ ଲାଗିିଗଲା

ତା'ର ଏହି ଦଶା ହେଲା ।


Rate this content
Log in

More oriya poem from Bishwanath Sethi

Similar oriya poem from Tragedy