Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Devakee Dhokane

Tragedy Inspirational Others

4.5  

Devakee Dhokane

Tragedy Inspirational Others

वेगळे...

वेगळे...

1 min
221


जगण्यात या आनंद शोधू या !

स्वतःला नव्याने पाहू या !

प्रत्येक कामाला असेल अर्थ,

एकमेकांमध्ये नसेल कुठलाही स्वार्थ!

प्रत्येकाचे विश्व निराळे, 

आनंदाने, सुखा -समाधानाने राहतील त्यात सगळे 

मग जात -पातीवरून कोणी नसेल त्यात वेगळे


Rate this content
Log in