Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

ganesh mane

Romance Tragedy


3  

ganesh mane

Romance Tragedy


तुझी च वाट

तुझी च वाट

1 min 52 1 min 52

जिथे सोडलस तु मला मी राहिलो त्याच वाटेला


असा कोणता मी गुन्हा केला


त्याची शिक्षा तू दिलीस मला


प्रेम केलं तुझ्यावर हा माझा गुन्हा


काय चुक होती माझी तू सांगितलं नाही मला


तू दिलेली वचन आठवतात का तुला ?


तूच प्रेम असं नाव दिलं होतं आपल्या नात्याला


आयुष्यभर देईल साथ साथ म्हटली होती मला


असे बोलूनच केला माझा खूप मोठा घात


आता तूच सांग कसा विसरू मी हा आघात


जगणं मुश्कील होऊन बसले या जगात


म्हणून तुला म्हणतोय परत येशील का जीवनात


अजूनही तिथेच आहे जिथे सोडलीस तू साथ


पाहतोय मी फक्त तुझीच वाट तुझी च वाट 


Rate this content
Log in

More marathi poem from ganesh mane

Similar marathi poem from Romance