ganesh mane

Romance


3  

ganesh mane

Romance


हरपले मन माझे

हरपले मन माझे

1 min 42 1 min 42

काय करावे तुझे मी वर्णन 

शब्दही पडतील अपुरे माझे


प्रेमात तुझ्या गुंतून जावे

भान या जगाचे मजला न राहावे


रूप तुझे ते पाहून भान हरपले त्याचे

वेळ काढून ज्याने तुला असे घडवले


चंद्रही चांदण्या कडे पाहुनी त्यांना पुसे 

म्हणे माझे प्रतिबिंब पृथ्वीवर कसे दिसे


पाहुनिया तुजला अरे मृगनयनी

हरपले मन माझे रे तुझ्याच पाशी

म्हणूनच तुलाच उपमा दिली मेनकेची


पाहुनी तुझी ती चंचल कमनीय काया

मन अतीव्यापक होई तुझंशी पहावया


तू नसता जवळी मजपाशी 

मजला भास मृगजळाप्रमाणे तुझाच होई

वाट तुझी मी चातक पक्षाप्रमाणेच पाहि


वाट तुझी ती पाहता नयन हे सुखावले

एक वेळेस भेटूनी मजला आपलेसे करावे


Rate this content
Log in

More marathi poem from ganesh mane

Similar marathi poem from Romance