Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Devakee Dhokane

Abstract

4.5  

Devakee Dhokane

Abstract

मशाल !

मशाल !

1 min
570


नवा दिवस नवा प्रकाश 

लाख स्वप्नानी उजळून 

निघाले आकाश 

दिवास्वप्नात जगत नाही मी 

इतरांच्या सुखात स्वत:चा 

स्वार्थ बघत नाही मी 

लख्ख प्रकाशात अंधार 

दाटून येतो जेव्हा ...

मलाच मी भेटून जाते तेव्हा ...

मशाल अजून पेटलेलीच नाही ,

कारण मशाल तेवत ठेवणारे अजून मला 

भेटलेलेच नाही ... 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract