Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Devakee Dhokane

Inspirational Others

4.6  

Devakee Dhokane

Inspirational Others

ज्ञानज्योती

ज्ञानज्योती

1 min
255


स्त्री शिक्षणाचे दारे खुली करण्या जन्मली एक माऊली,

निराधारांना जिने दिली मायेची साऊली!

जात-पात, धर्म -पंथ याला जराही थारा न दिला तिने,

स्व:त दगड, शेण -चिखलाचा मारा सहन केला तिने!

जुनाट रूढी, परंपरा, प्रथा स्व:त मोडून काढल्या,

सुशिक्षत होऊन स्नी शिक्षणाचा नाव मार्ग शोधला!

 स्व:त ज्ञानज्योती होऊन समाजात ज्ञानाचा दिवा लावला,

ज्याचा प्रकाश चहूकडे पसरला!

सदा वंदनीय, पूजनीय, आम्हां 

ज्ञान देणारी ज्ञानज्योती,

जिने समाजात घरोघरी तेवत ठेवली ज्ञानाची पणती! 


Rate this content
Log in