Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Devakee Dhokane

Abstract

4.5  

Devakee Dhokane

Abstract

जखमा ...

जखमा ...

1 min
292


जखमा ही सुगंधित झाल्या ,

जेव्हा घाव ताजे झाले 

वेदनेचे तर फक्त बहानेच झाले ...


सवयच होऊन गेली

 घाव सोसण्याची ,

आपल्यांनीच दिलेले 

दु:ख पोसण्याची ... 


आठवणीच्या रुपान 

उरल्या फक्त जखमांच्या खपल्या ,

कधीतरी वाटतात त्या आपल्या ... 


अंत नाही या जखमांना ,

अन् वेदनांना ... 

कारण किंमत नाही 

इथे निरागस, निष्पाप भावनांना ...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract