Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Savita Kale

Tragedy

3  

Savita Kale

Tragedy

जनावरं

जनावरं

1 min
27


सरड्यालाही नवल झाले

झाला तोही दंग

माणूस जेव्हा बदलू लागला

त्याच्यासारखाच रंग


मानवाचा स्वभाव पाहून

कोल्ह्यालाही प्रश्न पडला

माझ्यापेक्षा जास्त धूर्तपणा

याने नेमका कोठून शिकला


सर्प विषारी डंख करी

तो दंश कळे झाला कोठून

मानव विष पेरतो ते

कळेना काढावे कोठून


भूक पोटाची भागवण्या

हिंस्र जनावरे शिकार करती

वासनेची भूक मिटवण्या

माणसे अब्रुचे वाभाडे काढती


माणूस म्हणून जन्माला आला

मग असा बदल तो कसा झाला

माणूस जनावरांसारखा

कसा आज वागू लागला


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy