Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Smita Murali

Tragedy

3.0  

Smita Murali

Tragedy

विधवा

विधवा

1 min
443


नियतीच्या फेऱ्यात

कोसळले आभाळ

अकाली वैधव्याने

पांढरे झाले कपाळ


वास्तवाचे चटके

मुकाटपणे सोसावे

स्वतःला सावरत

लेकरांना पोसावे


घरदार सांभाळत

दिवस पळ पळतो

रात्री एकाकीपणा

वैरी बनून छळतो


तारुण्यातलं वैधव्य 

जगणं अवघड वाटे 

वासनांधाच्या नजरा

बोचणारे जहरी काटे


चारित्र्याची कसोटी

शरीराची मारावी भुक

दगडाच्या काळजात

संवेदनाच बनते मुक


लेकरांसाठी जगताना

ती धुंडाळते जीवनवाटा

जगू द्यावे तिच्या परीने

 वाटेत पेरु नये काटा!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy