Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

oh bhai

Tragedy Others

3  

oh bhai

Tragedy Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
8


सांग पावसा 

तुझ्यावर लिहावं तरी काय 

पण काही लिहिल्यावाचून, 

कवीने राहावं तरी काय 


तू ओठांवरती आणतोस, 

भावनांची साठवण

तू घेऊन येतो सोबत 

गोड गुलाबी आठवण 


तुझ्या बरसत्या धारेने 

इथे सुखावतो कोणी, 

तुझ्यामुळेच कोणाच्या 

डोळ्यात येते पाणी

 

शेतकरी कष्टकऱ्यांची

तूच खरी आस असतो, 

तूच रुसला म्हणजे 

त्यांच्या गळ्यात फास असतो 


तुझ्याबद्दल काय सांगू 

शब्द अपुरे पडतात मला

पण कवितेतून कवीची, 

पावसा एकच विनंती तुला

 

कधी बरसलाच नाही 

तू एवढं बरसून घ्यावं, 

या देशातील मातीला 

जातीसोबत वाहून न्यावं...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy