Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Yogita Takatrao

Inspirational Others

3  

Yogita Takatrao

Inspirational Others

सूर्य मी दिगंताचा

सूर्य मी दिगंताचा

1 min
15


सूर्य मी दिगंताचा..

कसा विझवेल कुणी ?

नकारात्मक प्रभाव नक्कीच 

माझ्या तेजोवलयात नाही !

अंत नाही सकारात्मकतेला..

जळून गेल्या दुःख वाती , 

प्रयत्न झाले हजारो तरीही

अस्तित्वाचे दिप माझ्याच हाती !

आशा-निराशेचे खेळ खेळायचे कुणाला ?

डोळे कधी अंधार पाहत नाहीत ,

भस्म होतात क्षणात षड् यंत्र सारे

सुखावते मज ती राख-रांगोळी !

रोजच भ्रमण करतात अवतीभोवती..

दुखावणारे विचार..क्षण सोबती..

काहिलीत करपून जाते लगेच पण

दिव्यत्वाच्या झळाळीत..निष्ठुर मती !

आधार मन पृथ्वीच्या जीवसृष्टीचा ..

जोपर्यंत अबाधित माझी दिनचर्या ,

नवनिर्माणात असेल वाटा 

उत्साहाचा मारून फेरफटका !

अवकाशात कल्पनेच्या पोहचते..

नजर स्पष्ट जेथे दूरवर ,

अढळ स्थानात तटस्थपणे उभा

आत्मा माझा सर्व प्रवर्तक चराचर !


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational