Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Savita Kale

Tragedy

4  

Savita Kale

Tragedy

स्त्री जन्म

स्त्री जन्म

1 min
66


स्त्री जन्म म्हणजे असचं असायचं

लहानाचे मोठे जिथे व्हायचं

लग्न होताच सोडून घर ते

दुसऱ्यांच्या घरी जायचं।। १।। 


ओळखीची नाती सारी सोडून

अनोळखी नात्यांत वावरायचं

माहेरच्या ऋणानुबंधापेक्षा

याच नात्यांना जपायचं।। २।। 


आपलं घर समजून

दिवसरात्र घाम गाळायचा

तरीही 'परकी' हाच शब्द

सासरच्यांकडून ऐकून घ्यायचा।। ३।। 


आयुष्य संपत आले तरी

भोग नाही संपायचा

नात्यांच्या गावामधुनी

प्रवास निरंतर चालायचा।। ४।। 


Rate this content
Log in