Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Tragedy

3  

Savita Kale

Tragedy

नाती

नाती

1 min
648


नात्यांचा बाजार काळा

कुणाचा नाही कुणास लळा

आईची साथ सोडुनी

राहतो आज पोर वेगळा।। १।। 


पैशांनी जुळतात नाती

पैशांनीच तुटतात नाती

भावनाशून्य जगात या

पैशांवर नाचतात नाती।। २।। 


जमिनीच्या हिश्श्यांसाठी

नात्यांचे झाले हिस्से

बदनाम एकमेकांना करण्यास

नात्यांनीच रंगवले किस्से।। ३।। 


आपले केले परके अन्

परक्यांच्या राहून सोबती

एकमेकांची जिरवण्यातच

धन्य मानती नाती।। ४।। 


Rate this content
Log in