Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Romance

3  

Savita Kale

Romance

साद मनाची मनाला

साद मनाची मनाला

1 min
408


साद मनाची मनाला

हात हाती हर क्षणाला

तुझ्या सोबतीने सख्या

अर्थ आला जगण्याला।।१।। 


ओठावरी तुझे गीत

हृदयामध्ये तुझी प्रीत

विसरले स्वतःलाच

प्रेमाचीही कशी रीत।।२।। 


तुला पाहण्या आतुर

नजर माझी भिरभिर

मनाला ओलेचिंब करणारी

पावसाची तू रे सर।।३।। 


साथ तुझी कायमची

लाभो मला जीवनात

क्षण माझे सुखावती

सख्या तुझ्या सहवासात।।४।। 


Rate this content
Log in