Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sonam Thakur

Romance Others

3  

Sonam Thakur

Romance Others

साथ तुझी

साथ तुझी

1 min
181


अनुभवले मी नवं यश

आज फक्त तुझ्याचमुळे 

मिळाली नवी ओळख

फक्त तुझ्याचमुळे


सद्गुरुनी दिला जन्म

आई वडिलांनी सांभाळलं

जगाशी सामना करण्यास

तू मला शिकवलं


तुझ्या प्रेमाला नाही मोल

प्रेमळ नातं हे अनमोल

जीवापाड जपतोस मला

ठाऊक आहे माझ्या मनाला


तुझ्या प्रेमाने मला

बरंच काही शिकवले

कवयित्री आणि शेफ म्हणून 

सर्वांनीच आज कौतुक केलं


संसारात या आपल्या

कमी पडू दिली नाही

उणीव मला कसलीही 

भासू दिली नाहीस


हाती घेऊनी हात तुझा

बरंच पुढे चालायचं आहे

तुझ्यासवे जीवनाचा भरभरून 

आस्वाद घ्यायचा आहे


Rate this content
Log in