Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Avinash thakur

Inspirational

3  

Avinash thakur

Inspirational

पक्षी बोलतोय मानवाशी

पक्षी बोलतोय मानवाशी

1 min
224


अरे मानवा तू जन्म घेतलास 

    भ्रष्टाचाराच्या युगाशी ।

आणि देवधर्मावर तू, 

    अक्षरशः विसरलाशी ।

का धडक घेत बसलास 

   वाढत्या महागाईशी ।

आणि खुशाल विचार करत,

    बसला स्वतःशी ।

चल माझ्याबरोबर होऊन ।

    ये पक्षी ।

आपण प्रथम प्रेम करु या,

    निसर्गाशी। 

आणि नंतर दूरवर जाऊ या,

     आकाशी ।


Rate this content
Log in