Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Avinash thakur

Others

3  

Avinash thakur

Others

अतिवृष्टी

अतिवृष्टी

1 min
202


मात्र नक्षत्रात पडत आहे पावसाची एक सारखी संततधारI

वृक्षवेली मात्र मनमुराद डोलत आहेत होऊनी बहारदारI

पक्षी मात्र आपल्या घरातच बसून नजर टाकत आहे दूरवरI

जनावरे मात्र अक्षरश: आपल्या गोठ्यात बसून रवंथ करत आहे वारंवारI

सूर्यनारायण तर कित्येक दिवस झाले आहे लपून संकेत ढगाआड लांबून देताहेत दूरवरूनI

नदीकाठच्या लोकांना तर पूर झालाय पुरामुळे झालाय कहर आणि कहरचI

पावसाची उघडीप उघड होत आहे की नाही यामुळे शेतकरी झाला अक्षरश: चिंतातुरI


Rate this content
Log in