Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shobha Sanjay Bavdhankar

Abstract Others

4.0  

Shobha Sanjay Bavdhankar

Abstract Others

निसर्ग किमया

निसर्ग किमया

1 min
272


नदीला आला पूर मनात एक गोड हुरहुर 

दुथडी भरून वाहत आहे नदी ओढ लागली तिला दर्या भेटणार कधी 

अथांग सागर, उधाण लाट नदीला सामावुन घेण्याची पहात आहे वाट 

शालू घातला धरतीने हिरवा शीळ घालून वाराही राग गाऊ लागला मरवा 

उंच काळ्याभोर डोंगराला धबधब्याने घातला वेढा नयनरम्य दृश्य बघण्यासाठी जीव झाला वेडा 

फुलांचा सुंगध दडला दर्‍याखोर्‍यात मोरही नाचू लागले थुईथुई तोर्‍यात 

बघून मोराला लांडोरही लागली नाचू नकळत टवटवीत मनात जमले हिरवेगार पाचू


Rate this content
Log in