Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Deepa Vankudre

Abstract

4.0  

Deepa Vankudre

Abstract

क्षितीज

क्षितीज

1 min
66


जायचे तिथे आज ना उद्या 

क्षितीज ते दिसे नयना 

उभी तेथे का आसवे सदा 

का हरवती चेतना....


रातंदिवसा, एकांत हा,

स्वप्न ते दिसे लोचना-

दव हे पडे, पाकळ्यांवरी 

ते तिथे का थिजेना?


भावबंध हे बांधले जिथे 

का तिथे ते तुटेना?

साद कोणाची, अग्यम्यातुनी 

काहूरले मन, समजेना!


एक तारा, खुणावतो नभी

झेप घेती आशा गगना-

रव हा मनाचा, शांत झाला!

लयास गेल्या भावना!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract