Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

akshata alias shubhada Tirodkar

Classics Others

3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Classics Others

गणेश चतृर्थी

गणेश चतृर्थी

1 min
60


आई गणपती बाप्पा आले

लहानपणी असायची माझी आरोळी 


फटाक्याच्या आवाजात बाप्पाचे घरी स्वागत होई 

बाप्पाला मखरात पाहण्याची असायची माझी घाई 


बाप्पाची पूजा करायला असायची मी पहिली 

बापाच्या पायावर फुल ठेऊन वाटे मनाला शांती 


बाप्पाच्या नेवेद्यासाठी मोदकाचे ताट रेडी 

मग सगळ्यांबरोबर सहभोजनाचा आंनद येई


फुगड्याचा ताल सगळेच धरी 

आरती संध्यकाळची जोरात होई


प्रसाद म्हणून मग लाडू आणि करंजी 

मग असे फटाक्याची रोषणाई 


सात दिवस असे बाप्पा आमच्या घरी

रडू येई मला विसर्जनाच्या वेळी 


अशी साजरी होई माझ्या लहानपणीची गणेश चतृर्थी 

गेले ते दिवस राहिल्या फक्त आठवणी


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Classics