Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Urmi Hemashree Gharat

Abstract

4  

Urmi Hemashree Gharat

Abstract

धून

धून

1 min
57


दुरच्या पैलतिरी ऐकली मी ओळखीची धून 

विसरले क्षणात वास्तवात नांदते मनी ऊन..१..


देता-घेता संसाराच्या दुनियेत हरवली प्रीत धून

एक तुही झालास परका न ऐकताच मनाची खूण..२..


लेकरांच्या मागे धावता गवसली मायेची एक धून

रमले हौसेने पडली माझीच मला भुल..3..


निश्चय अढळ देई यशस्वी धून

ध्येय ओंजळीत झंकारे जीव विसावता थकून.४..  


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract