Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Mita Nanwatkar

Abstract Fantasy

2  

Mita Nanwatkar

Abstract Fantasy

चिंब भिजलेले

चिंब भिजलेले

1 min
59


आषाढ घन हे

दाटूनिया आले

थेंब  अलवार

आज  बरसले

चिंब भिजलेले

मन माझे ओले

जाण अंतरीची

नभांगणी डोले

प्रीत सुमनांनी

भाव गंधाळले

शीत चांदव्यात

सौंदर्य खुलले

शब्द ओसरले

काव्यात सजले

अव्यक्त प्रेम हे

आनंदात न्हाले

निजलेले स्वप्न

 वर डोकावले

सुप्त इच्छांचेही

तारे चकाकले

भाव भावनांचे

मोती  गवसले

सुखी जीवनाचे

गणित जुळले


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract