Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Mita Nanwatkar

Abstract Fantasy

3  

Mita Nanwatkar

Abstract Fantasy

अमृततुल्य मराठी

अमृततुल्य मराठी

1 min
171


मायबोली माझी सुंदर

ही अमृततुल्य मराठी

गहिवरल्या भावनांना

जणू आधाराची काठी

कधी लयदार ठसका

कधी वऱ्हाडी झटका

मनमोहक वाटे  सदा

बाज हिचा नीटनेटका

युगानुयुगे दरवळतोय

अभंग ओव्यांचा थाट

मन:सागरी उंचबळते

हळव्या शब्दांची लाट

सान थोरांना मोहविते

विनम्र नि विनोदी अंग

काळजास या बिलगते

अभिव्यक्तीचे हर रंग

महाराष्ट्राची शान आहे

नि ओठांवरचा ध्यास

समुद्रापार झेपावतोय

हा साहित्यिक प्रवास

मधावानी गोडी तया

अलंकार जडित रूप

धुंद होता भावसरी या

चढे लेखणीस हुरूप


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract