Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ramamurthy Somanahalli

Comedy Others

3.7  

Ramamurthy Somanahalli

Comedy Others

ಪ್ರೀತಿ ???

ಪ್ರೀತಿ ???

1 min
248ನೀನೇ ನೀನೇ

ಎಲ್ಲಾ ನೀನೆ

ನನ್ನುಸಿರು ನೀನೆ

ನನ್ನ ಬದುಕು ನೀನೆ....


   ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ

   ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನಲ್ಲ!

   ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ

‌   ಹೇಗಿರಲಿ ಚಿನ್ನ ....!!

   ‌

ಭೂಮಿಯೇ ಬಿರಿಯಲಿ

ಆಗಸವೇ ಬೀಳಲಿ

ಬಿಡಲಾರೆ ಅನುಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ

ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ ನಲ್ಲ

ನಾ ಕೆಮ್ಮಿ ಸೀನಿದಾಗ

ಮಾಯವಾದನಲ್ಲ !!Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Comedy