Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Kalpana Nath

Comedy Others

4  

Kalpana Nath

Comedy Others

ಕಾಣದ ಕೈ

ಕಾಣದ ಕೈ

1 min
145ಮನೆ ಕಾಯುವ ನಾನು 

ಬಯಸಿದರೇನು ಸುಖ 

ನಾನೆಂದೂ ಮನೆ ಹೊರಗೆ 

ನನ್ನವನು ಮಾತ್ರ ಸದಾ 

ಮನೆಯೊಡತಿ ಬಳಿ ಒಳಗೆ 


ನನ್ನೊಳು ಸೇರಿ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ 

ಹೊರಡುವನೆಲ್ಲೋ ತಾನು 

ಮನೆಯೊಡತಿಯ ಜೊತೆ 

ಹಿಂದುರಿಗಿ ಬಂದಾಗ 

ಮತ್ತದೇ ಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾಗಮ 


ನನ್ನವನೊಮ್ಮೆ ಕಾಣದಾದ 

ಪರಿತಪಿಸಿ ನೊಂದೆ 

ಅದಕೆ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಟೇ

ಹೊಸಬನಿಗೂ ಬಂದೊಡನೆ 

ತೆರೆದು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂದೆ 


(ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದ ಅದರ ಕೈ )


Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Comedy