Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

murali nath

Comedy Others

4  

murali nath

Comedy Others

ಕೂಸಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕುಲಾವಿ

ಕೂಸಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕುಲಾವಿ

1 min
109ನೂತನ ಕವಿ ದಂಪತಿಯ

ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಗಳದಲ್ಲಿ

ಹುಟ್ಟಿತೊಂದು ಕವಿತೆ


ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಚರಮ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ

ವ್ಯಾಕರಣದ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯಲ್ಲಿ

ಪದಗಳಿಗೆ ಪರದಾಡಿ

ಉದಯವಾಗದ ಕವಿತೆಗೆ

ನಾಮಕರಣದ ಕಚ್ಚಾಟ


"ಅಸಮ್ಮತ "ವೇ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು

ಸಮಾಧಾನದಿ ಮಲಗಿದವರಿಗೆ

ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಬಂದು ಕಾಡಿತ್ತು

ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯದ ಪಾಪದಕೂಸು

     

Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Comedy