Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rathna Nagaraj

Comedy Tragedy

4.5  

Rathna Nagaraj

Comedy Tragedy

ಕೊರೋನಾ ಲಾಲ್ (ಅಣಕವಾಡು ಕವನ)

ಕೊರೋನಾ ಲಾಲ್ (ಅಣಕವಾಡು ಕವನ)

1 min
24.4K


ಕೊರೋನಾ ಲಾಲ್

ನಾನು ಯಾರು ಯಾವ ಊರು

ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲ.....

ನನ್ನ ಹೆಸರೆ ಕೊರೋನಾ

ನಾನೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಲ್ 


ನನ್ನ ಊರೇ ಚೈನಾ

ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಂಡವರುಂಟು

ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲವರುಂಟು

ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರುಂಟು          ---ನನ್ನ ಹೆಸರೆ ಕೊರೋನಾ


ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೋದುಂಟು

ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರೋಧನೆಯುಂಟು

ನಾನೇ ಕೊರೋನಾ ಮಾನವನ ಕೊರೆಯವವ

ಕರೆಯದೆ ಬರುವವ ನಾನೇ ಕೊರೋನಾ    ---ನನ್ನ ಹೆಸರೆ ಕೊರೋನಾ


ಕೆಸರು ಕೊಚ್ಚೆಯ ನೆಂಟ ನಾನು

ತಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬಲ್ಲೆ

ಮನಕುಲದ ಶತ್ರು ನಾನು

ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ದೇಹ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ ಬಲ್ಲೆ     ---ನನ್ನ ಹೆಸರೆ ಕೊರೋನಾ


ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವವರಿಗೆ 

ಸೊಂಕು ತಗಲಿಸ ಬಲ್ಲೆ

ನನ್ನ ತಡೆಯುವ ಮಾಸ್ಕ್‍ಗೆ 

ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ ಬಲ್ಲೆ         ---ನನ್ನ ಹೆಸರೆ ಕೊರೋನಾ

 

ಸೊಂಕು ಸಂಘದ ರಾಯಭಾರಿ ನಾನು

ಚೀನಿಗಳ ಬಂಟ ನಾನು 

ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಕೈ ಬೀಡೇನು ನಾನು 

ಇಟಲಿಯವರನ್ನು 

ಬಲಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡವನೆ ನಾನು      ---ನನ್ನ ಹೆಸರೆ ಕೊರೋನಾ

                     

ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಲ್ಲಿರೇನು

ಚೀನಿಯರ ಜಯಭೇರಿ ನಾನು 

ಮನುಷ್ಯ ನಾಶ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ

ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ 

ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕೊರೋನಾ

ನಾನೇ ಕೊರೋನಾ ಲಾಲ್


Rate this content
Log in