Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Aditya sharma S

Tragedy Others

4  

Aditya sharma S

Tragedy Others

ಕನ್ಯೆ

ಕನ್ಯೆ

1 min
39


ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಲಾರೆ ನಾ ನಲ್ಲ,

ಸೋತು ಬದುಕುವ ಪಾಠ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ...


ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವ ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡೆನಲ್ಲ,

ನೋವುಂಟೆನೆಗೆ ಹಂಚಲು ನೆರೆಯವರಿಲ್ಲ...


ನಗುತ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಳಚಿಹೆ ಕಿರುನಗೆ,

ಯಾರೂ ನನ್ನವರು ಎಂದೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ...


ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವೆ ಕೇವಲ ಬಡಿಯಬಲ್ಲೆ ಉಸಿರಾಡುತ,

ಹೃದಯದ ವರದಿ ಹೀಗಿದೆ ಬರೆದವನು ನಾನಲ್ಲ...Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Tragedy