Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Aditya sharma S

Romance

4  

Aditya sharma S

Romance

ಕಲ್ಪನೆ

ಕಲ್ಪನೆ

1 min
244


ಕಲ್ಪನೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ,

ಮೋಹ ಮತ್ಸರವಾಗಿ ನದಿಯೊಳು ಈಷಾಡಲು...


ಆಕಾಶದ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಇಂಚಿಹಾಕುತ,

ಹಾರಬಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಯ ಶೌರ್ಯಕೆ

ಸಿಗ್ಗಾದದಿ ವೆಸಗುತ ಸವಾಲು...


ಅವ(ನೊ)ಳೊಳಗೆ ಅವ(ಳಾ)ನಾಗಿ ಊಹೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವು ಭಾವ,

ನಯನ ಕಾಣದ ಬಿಂಬ ಕಂಡಿದೆ ನೀ ನಗಲು...


ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಭಾವನೆಯ ಬಣ್ಣನೆಗೆ ಸಿಗದು ಭಾವವೆ,

ಅಗೋಚರ ನಾಚಿಕೆಯೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮುಗಿಲು...Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Romance