Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Tragedy

4.7  

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Tragedy

ಬರಬಾರದೇ ನನಗಾಗಿ

ಬರಬಾರದೇ ನನಗಾಗಿ

1 min
23.8Kಎಲ್ಲಿರುವೆ ಅಮ್ಮಾ

                  ನನಗಾಗಿ ಬರಬಾರದೇ

ಅಳುತಿರುವೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ

                  ನಿನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೇ


     ಎದುರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಾ

                  ಕನಸಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಾ


     ಒಮ್ಮೆ ಬಾ ಅಮ್ಮಾ ಈ ಧರೆಗೆ

                    ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊ ನಿನ್ನೇದೇಗೆ


ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ನಿನ್ನಾ

ಕರೆಸುವುದು ಹೇಗೇ ನಾನಿರುವ ಲೋಕಕ್ಕೆ


ನೀ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೇನು ಭೂಮಿಯಲಿ

ನಾ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೇನು ಸ್ವರ್ಗದಲಿ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನವ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದ

ಆ ದೇವನಿಗೇನನ್ನಲ್ಲಿ..?????


      ಕಾಡಲಾರೆ ಎಂದು, ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆ ಇಂದು

      ಬಂದು ಬಿಡು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಡ

ಆ ನಿನ್ನಾ ದೇವನ ಬಳಿ


ಕೇಳುತ್ತಿದೇ ಅಂತರಾಳ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂದು

ಹೇಗೇ ಸಮಾಧಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನನ್ನೇ ನಾನು ಇಂದು


ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಅಮ್ಮಾ

ನನಗಾಗಿ ಬರಬಾರದೇRate this content
Log in

Similar kannada poem from Tragedy