Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Others


3.4  

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Others


ಕಿಚ್ಚು

ಕಿಚ್ಚು

1 min 11.3K 1 min 11.3K

ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದರೋ, ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ,

ಅರಿಯದೆ ಜೊತೆಯಾದೆವು.

ಅರಿತು ಈಗ ಕ್ಷಣಕಾಲ ದೂರವಿರೆವು.

ರಕ್ತಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು,

ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು.

ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ನಮಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಹುಚ್ಚು,

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಅದುವೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು.


Rate this content
Log in