Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

chaudhari Jigar

Abstract Inspirational


3  

chaudhari Jigar

Abstract Inspirational


કસોટીનો સમય

કસોટીનો સમય

1 min 15 1 min 15

કોરોનાનો કેર છે.

કસોટીનો સમય છે.


સાવચેતીની જરુર છે.

સુરક્ષિત ઘર છે.


આયુર્વેદિક તરફ દોડ છે. 

અદ્રશ્ય દુશ્મન છે.


સેનિટાઇઝરનું હથિયાર છે.

માસ્કરુપી ઢાલ છે.


વેકસીનની ખોજ છે.

તંદુરસ્તીની જરુર છે.


ભૂલાયેલી સંસ્કૃતિનું હવે ભાન થયું.

પર્યાવરણ જતનનું હવે જ્ઞાન થયું.


સ્વચ્છતાની શીખામણ છે.

માનવ એકતાની જરુર છે.


કસોટીનો સમય છે.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from chaudhari Jigar

Similar gujarati poem from Abstract