Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vrajlal Sapovadia

Abstract Others Children

4  

Vrajlal Sapovadia

Abstract Others Children

ધર્મ

ધર્મ

1 min
36


વિશાળ પેટ દરિયે સલીલ સંઘર્યું 

ભર ચોમાસે ઉદર પટ સામે ધર્યુ,


ખારું જળ વાદળે છીણી મીઠું કર્યું 

અમૃત વરસી હરખભેર બધે ફર્યું,


નાહીને ડુંગરે નીર નરવું વહાવ્યું 

ભૂખી ભાગીરથી મહીં ભૂ ભગાવ્યું,


સરકતી સરિતા ઠાલવી સરોવરે 

છીપાવતી તૃષા તળાવ, તરુવરે,


સંઘર્યા નીર તાજાં કૂવે ખાડે વીરડે 

જાણી તરસ્યાં પશુ જન પંખી રડે,


વિના ભેદભાવ નદી સેવે તરસ્યાં 

શેષ લઇ બધું દરિયે જઈ વરસ્યાં,


ભૂલ્યો ધર્મ માનવી લોભ લાલચે 

વેડફતો જળ ભંડાર પ્રદૂષણે લચે,


વિશાળ પેટ દરિયે સલીલ સંઘર્યું 

અજાણ્યું બેપગું પ્રાણી નથી સુધર્યું.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Abstract