Praveena Monangi

Tragedy


3  

Praveena Monangi

Tragedy


ఆమె

ఆమె

1 min 216 1 min 216

గుండె లోతులోనుండి ఉబికి పైకి వస్తున్న ఆవేదనను!

ముని పంటి కింద అణిచి పెట్టి మౌనముగా బాధను!

లోలోపలే సహిస్తున్న ఆమె కనుపాపలు!

నడి సంధ్రములో మునిగి ఊపిరాడక!

ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న వైనములో!

కనురెప్ప వాల్చితే రాలే కన్నీటిని సైతం!

తనలో ఐక్యం చేసుకుంటున్న!

భూమాత,అతివ సహనము!

మీయిరువురికి సాటిరారెవ్వరు!

                   


Rate this content
Log in

More telugu poem from Praveena Monangi

Similar telugu poem from Tragedy