Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sarojini Mishra

Abstract

4  

Sarojini Mishra

Abstract

ଊର୍ମି

ଊର୍ମି

1 min
8ସାଗର ବୁକୁର ପ୍ରଶସ୍ତ ବୁକୁରେ

ଊର୍ମି ର ନୃତ୍ୟ ଅପୂର୍ବ

କେବେ ଉତ୍ତାଳତା କେବେ ନିମଗ୍ନତା

କେବେ ଯେ ଉଦ୍ଦାମ ଭାବ ।

ସାଗର ରାଜାର ଅଲିଅଳୀ ଝିଅ

ନୀଳ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଆସେ

ଫେନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ହୋଇ ସେ

ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ କରି ଭାସେ ।

ଆଦ୍ୟ ଅଗୋଚ଼ର ଅନ୍ତ ଅଗୋଚ଼ର

ଅସୀମ ଚାରଣ ସ୍ଥଳ

ନାଚି ନାଚ଼ି ଆସି ମନ ମୋହିଯାଏ

ସତେ ଆନମନା ଝିଅ |

ଆସେ ନାଚି ନାଚ଼ି ଆନନ୍ଦ ପରଶି

ବେଳାଭୂମି ସିକ୍ତ କରେ

ହେଲେ ରହେ ନାହିଁ ମୋହେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ

ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଭରେ ।

ବେଳାଭୂମି ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ଯେବେ

ସାଗର ଶଯ୍ୟାକୁ ଫେରେ

ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଏ ବେଳାଭୂମି ଛୁଇଁ

ସତେ ଭାବମୟ ହୁଏ ।

କେବେ ପୁଣି ଊର୍ମି ଚପଳ ଛନ୍ଦରେ

ବେଳାଭୂମି ଲଙ୍ଘି ଯାଏ

ଆନମନା ହୁଏ ବିକଳ ଅଧିରେ

ବେଳାଭୂମି ଚାହିଁ ଥାଏ ।

ଦୂରକୁ ଚାହିଁଲେ ଚପଳତା ହଜେ

ଗଭୀର ପ୍ରେମରେ ମଜେ

ଦିଗ୍ ବଳୟ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣିପାତ ହୁଏ

ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ ଭିଜେ |

ଊର୍ମି ଆସେ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ

ବେଳାଭୂମିର ସଂପଦ

ରଖିବା ତାହାର ଧର୍ମ ନୁହଁ ବୋଲି

କହିଦିଏ ଦୁଇପଦ |

ସାଗର ବୁକୁରେ ମଣି ଓ ମୁକୁତା

ନଉକା ଖେଳେ ଊର୍ମିରେ

ତା ପରିବାରରେ କେତେ ଜୀବ ଯନ୍ତୁ

ନିଶ୍ଚୟ ଘଟଣା ଘଟେ ।

ହେଲେ ସ୍ଵ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱକର୍ମ ରେ ରତ

ଊର୍ମି ଯେ ଚ଼ପଳ ଛନ୍ଦା

ବେଳା ଭୂମି ପାଶେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ

ସେ ପରା ପ୍ରୀତି ସୁଗନ୍ଧା ।

ଜୀବନ ବେଳାରେ କେତେ ଊର୍ମି ମାଳା

ସିକ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ

ଊର୍ମି ଶିଖାଇଛି କର୍ମର ପ୍ରେରଣା

ଯାହା ମୋହ ମୁକ୍ତ ଥାଏ ।

ଊର୍ମିକୁ ଦେଖିଲେ ପବିତ୍ର ଭାବନା

ମନେ ଲେସି ହୋଇ ଯାଏ

ଯେଉଁଠୁଁ ଆସଇ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟଇ

ପୁଣି ଫେରି ଚାଲି ଯାଏ ।

ଅସୀମରୁ ଆସି ଊର୍ମି ନାଚି ନାଚି

ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କୁହେ

ଭାବୁକ ମନରେ କେତେ ଭାବ ଦିଏ

କବିର କବିତା ହୁଏ ।


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract