End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

ବି. ନିରୁପମା

Drama Classics Children


4.0  

ବି. ନିରୁପମା

Drama Classics Children


ତୋ ଆଶିଷ ଲୋଡ଼ା

ତୋ ଆଶିଷ ଲୋଡ଼ା

1 min 11.5K 1 min 11.5K


ବଉଳା ଲୋ ଖାଆ ଘାସ ଦୁଇ କେରା

ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ,

ମୋ ଉପରେ ରୁଷି ମୁହଁ ବୁଲାନା ଲୋ

ମନ ମୋର ଯିବ ଭାଜି ।


ଦେଖା ଟିକେ ତୋର ଗଳ କମଳକୁ

ଖୁସିରେ ଆଉଁଶି ଦେବି ,

ସେ ଦିନର କଥା ମନେ ନାହିଁକି ଲୋ

ପୁଣି ମନେ ପକାଇବି ।


ହମା ହମା ବୋଲି ଡାକ ଦେଉଥିଲୁ

ଶୁଣି ତୋ ପାଖକୁ ଗଲି ,

ଦେଖିଲି ପାଖରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ତୋର

ପଘାଟି ଯାଇଛି ଖୋଲି ।


ବାଛୁରୀଟି ତେଣେ ଡିଆଁ ମାରୁଅଛି

ଖୁସିରେ ଲାଞ୍ଜକୁ ଟେକି ,

ବାରବାର ତେଣୁ ଡାକ ଦେଉଥିଲୁ

ଦୂରରେ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ।


ଟିକିଏ ଅଟକି ଚାହୁଁଥିଲା ଚାନ୍ଦ

ପାଟିବାରି କାନଡେରି ,

ଖୁସିରେ କୁରୁଳି ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲା

ପୁଣି ସେ ତରକି କରି ।


ଆ' ଆ' ବୋଲି ଡାକ ଦେଲି ତାକୁ

ଦେଲାନାହିଁ ଛୁଆଁ ଧରା, 

ଧରିବାକୁ ତା'ର ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲି

ବାଛୁରୀ ମାଇଲା ଚିରା ।


ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଡାକ ଦେଲି ପୁଣି

କଅଁଳିଆ ଘାସ ନେଇ ,

ଦଉଡ଼ି ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଚାନ୍ଦ

ସେ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ।


ଘାସ ଖୋଇ ଖୋଇ ଚୁପଚାପ କରି

ଧରି ପକାଇଲି ତାକୁ ,

ଖୁସିରେ ଆଉଁଶି ଆଉଁଶି ଆଣିଲି

ପରା ତୋହରି ପାଖକୁ ।


ମମତା ତୋହର ଅଜାଡ଼ି ଦେଇକି

ଚାନ୍ଦକୁ ତୁ ଦେଲୁ ଚାଟି ,

ଧୋବ ଫରଫର କରିଦେଲୁ ଦେହ

ପୋଛିଦେଲୁ ଧୂଳି ମାଟି ।


ତୋ ଦେହକୁ ଟିକେ ଆଉଁଶି ଦେଇ ମୁଁ

ଖୁସିରେ ଦଉଡ଼ି ଗଲି ,

ଧାଇଁ ଆସି ପୁଣି ପାଳ ଗଣ୍ଡେ ଆଣି

ଖାଇବାକୁ ତତେ ଦେଲି ।


ଆମ ଉପକାର କରୁ ତୁ ବଉଳା

ଜାଣିଛୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ,

ତେଣୁ କରି ତୋର ଯତନ ନେବାଟା

ମଣୁଛୁ ପରମ ସୁଖ ।


ଅଭିମାନ ତୁହି କରନା ଲୋ ଆଉ 

ଖାଇଦେଏ ଘାସ ବିଡ଼ା ,

ଆମ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି

ପରା ତୋ ଆଶିଷ ଲୋଡ଼ା ।Rate this content
Log in

More oriya poem from ବି. ନିରୁପମା

Similar oriya poem from Drama