Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akshaya kumar Rout

Romance

2.6  

Akshaya kumar Rout

Romance

ଶ୍ରାବଣର ଜ୍ଵଳା

ଶ୍ରାବଣର ଜ୍ଵଳା

1 min
63କେତେ ଯେ ସପନ ଦେଖିଥିଲି ମୁଇଁ

ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପରେ

ଚାହିଁଲନି ଥରେ ପଛକୁ

ଚାଲିଗଲ ବହୁଦୂରେ.... ।


ମରମର କଥା ମରମେ ମରିଲା

ସରମେ କହିଲି ନାହିଁ

ମରମୀ ମନଟା ତୁମକୁ ଝୁରୁଛି

ଯେସନେ ଜହ୍ନକୁ ଝୁରଇ କଇଁ.... ।


ଆଖି ଲୁହ ଯେତେ ଆଖିରେ ମରିଲା

ନିଦାଘେ ଶ୍ରାବଣ ଝରେ ଅବିରତ

ମରୁବାଲି ପରି ଶ୍ରାବଣେ ଜଳୁଛି

ବେଦନାର ନାହିଁ ଅନ୍ତ....... ।


ମନବି ଜଳୁଛି ତନୁ ବି ଜଳୁଛି

ଜଳୁଛି ଶ୍ରାବଣ ରାତି

ମନର ଜ୍ୱାଳାକୁ ମନରେ ମାରିଲି

ତନୁର ଜ୍ୱାଳା ବିଷମ

ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନହୁଅ ପରାଣ ମିତ ହେ

ଗଲି ମୁଁ ତୁମ ଶରଣ...... ।Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Romance