Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Pramod kumar Biswal

Romance Tragedy

4.8  

Pramod kumar Biswal

Romance Tragedy

ଶ୍ରାବଣ ର ପ୍ରେମ

ଶ୍ରାବଣ ର ପ୍ରେମ

1 min
66


ଶ୍ରାବଣ ର ପ୍ରେମ

ମନର ବେଦନା ନା ଶ୍ରାବଣ ବୁଝେନା

ବୁଝିକି ଜଣେ ହୁଏ ଅଜଣା,

ବରଷା ଛିଟାରେ ଦେହ ଭିଜି ଯାଏ

ହେଲେ ମନ ରେ ଜଳେ ବେଦନାର ନିଆଁ।

ଶ୍ରାବଣ ଆସିଛି ମେଘ ପାଲିକିରେ

ପ୍ରିୟା ମୋର ଅଛି ତା ଗାଁରେ,

ଝରକା ପାଖରେ ସେ ତା ଦେହ ଭିଜାଏ

ମନେ ପକାଏ ସେ ପ୍ରଥମ ପରଷର ଛୁଆଁ।

ନୀରହ ଆଖିରେ ତମ ବରଷା ବନ୍ୟା

ହୃଦୟ ସାଗରେ ବିରହ ବାତ୍ୟାର ଭୟ,

ହରେଇବା ପାଇଁ ମନ କେବେ ଚାହେଁନା

ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବରଷାରେ ମତେ ଭିଜିବା ମନା।


Rate this content
Log in