Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Puspanjali Sahu

Tragedy Children

3  

Puspanjali Sahu

Tragedy Children

ଜରି ଗୋଟାଳି

ଜରି ଗୋଟାଳି

1 min
195


ନିଛାଟିଆ ଗଳିର

ଆବଡା ଖାବଡା ସଡ଼କ ଉପରେ

ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି,

ବୁଲୁଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇଭଉଣୀ

ହାତରେ ଥିଲା ମଇଳା ଅସନା ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ

ଦେହରେ ଚିରା ଫଟା ପୋଷାକ

ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ନୁଖୁରା ଚୁଟି ।

ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସପନ 

କିଛି ଖୋଜି ପାଇଯିବାର ଲୋଭ

ହେଲେ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝିଲି

ସପନ ତାଙ୍କର ମୁଠେ ଭାତର

ଆଉ ଲୋଭ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଆଉ ବୋତଲ‌ର। Rate this content
Log in