Click here for New Arrivals! Titles you should read this August.
Click here for New Arrivals! Titles you should read this August.

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Drama


3  

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Drama


ହସ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଜାଣ ଖାଲି

ହସ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଜାଣ ଖାଲି

1 min 4 1 min 4


ହସ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇ ଜାଣ ଖାଲି

ଖୁସିରେ ଏମିତି ବାୟା

ଲୁହ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇ ଜାଣନାହିଁ

ସତେକି ଲୁଚିଛ ଛାୟା 

ହସ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇ ଜାଣ ଖାଲି

             ଖୁସିରେ ଏମିତି ବାୟା ! ୦ !


ଜୀବନ ସଉଦା ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୋଲି

କହନ୍ତି ଜନତା ଦେଖ

ସୁଖ ବେଳେ ତୁମେ ଉପରେ ପଡୁଛ

ଦୁଃଖକୁ ମାଡୁନ ପାଖ,

ମରୁଭୂମି ତୁମେ ମରୁଝର ନୁହେଁ

ତୃଷ୍ଣାର ଅଳୀକ ମାୟା

ହସ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇ ଜାଣ ଖାଲି

            ଖୁସିରେ ଏମିତି ବାୟା ! ୧ !


ରାଗ ଅନୁରାଗେ ଘର ବାନ୍ଧିହୁଏ

ଜାଣି ବି ଅଜଣା ରୁହ

ମନ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଲାଭ ପାଇବାରୁ

ବଞ୍ଚିତ କରୁଛ ମୋହ,

ଏମିତିକା ସିନା ଅପଯଶ ମୂଲ୍ୟ

ହିସାବ ଯୋଡ଼ିବ କାୟା

ହସ ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇ ଜାଣ ଖାଲି

            ଖୁସିରେ ଏମିତି ବାୟା ! ୨ !Rate this content
Log in

More oriya poem from ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Similar oriya poem from Drama