Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance Tragedy Others

3  

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Romance Tragedy Others

ମନରେ ଛବିକୁ ପାଖେ ରଖିନାହଁ ଫାଡ଼ିଦିଅ ମୋର ଛବି

ମନରେ ଛବିକୁ ପାଖେ ରଖିନାହଁ ଫାଡ଼ିଦିଅ ମୋର ଛବି

1 min
154ମନରେ ଛବିକୁ ପାଖେ ରଖିନାହଁ

ଫାଡ଼ିଦିଅ ମୋର ଛବି

ଭାବନା ବହିରୁ ରୂପ ବୁଝିନାହଁ

କୁହନାହିଁ ଜମା କବି 

..........ମନରେ ଛବିକୁ ପାଖେ ରଖିନାହଁ

             ଫାଡ଼ିଦିଅ ମୋର ଛବି ! ୦ !


ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ପାଇନାହଁ

ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ

ଛବିଟିଏ ନେଇ ପାଖେ ରଖିଦେଲେ

କେଉଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ

ଗୁଣର ଭିତରେ ରାଣ ଦେଲ ନାହିଁ

ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ଭାବି

..........ମନରେ ଛବିକୁ ପାଖେ ରଖିନାହଁ

             ଫାଡ଼ିଦିଅ ମୋର ଛବି ! ୧ !


କଳ୍ପନାରେ ଲାଗେ ସବୁ ତ ସୁନ୍ଦର

ଜୀବନ୍ତରେ ବୁଝନାହିଁ

ମିଠା କଥା ହସେ ଛଳନାର ଭାଷା

ଦିଅନାହିଁ ଆଉ ଚାହିଁ

କବିର ହୃଦୟ ବୁଝିଲନି ଭଲା

ମରି କେତେ ବଞ୍ଚୁଥିବି

..........ମନରେ ଛବିକୁ ପାଖେ ରଖିନାହଁ

             ଫାଡ଼ିଦିଅ ମୋର ଛବି ! ୨ !


Rate this content
Log in

More oriya poem from ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Similar oriya poem from Romance